EKOenergia tunnetuksi esimerkkimme avulla

Vierailevan kirjoittajan, EKOenergia Italian maavastaava Vincenzo Bordinon kynästä:

Viime vuosina yhä useammat eri alojen edelläkävijäyritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota käyttämänsä sähkön alkuperään. Energiantuotannon vaikutukset ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle ovat kiistattomat, mutta onneksi myös ongelmien huomioiminen on helppoa.

Erityisesti sähkön osalta kestävän valinnan tekeminen on pieni vaiva. Suomen luonnonsuojeluliiton luoma, voittoa tavoittelematon EKOenergia-ympäristömerkki asettaa uusiutuvalle energiantuotannolle selkeät kestävyyskriteerit ja auttaa yrityksiä, kuntia ja kotitalouksia valitsemaan sähkövaihtoehdon, jonka ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet.

Mikkeliläinen Saimaan Juomatehdas siirtyi maailman ensimmäisenä panimona käyttämään EKOenergia-merkittyä sähköä kesällä 2016, ja juomatehtaan vanavedessä useat muut panimot ovat tehneet saman valinnan. Panimon tuotteet EKOenergia-merkkeineen ovat sen jälkeen olleet näkyvästi esillä kansainvälisessä työssämme Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Italiassa kampanja pienpanimoille

Saimaan Juomatehtaan esimerkki on herättänyt kiinnostusta monessa maassa. Tänä keväänä saimme kuulla positiivisia uutisia kotimaastani Italiasta, jossa EKOenergia-merkittyä sähköä myyvä paikallinen energiayhtiö ForGreen on kannustanut juoma-alaa huomioimaan sähkönvalinnan ympäristövaikutukset.

Yhtiö loi EKOenergian tuella #SustainableCraftBeer -kampanjan italialaisille pienpanimoilla. Sen tarkoitus oli keskustella panimoiden kanssa toiminnan ilmastovaikutuksista, auttaa niitä valitsemaan ympäristömerkitty sähkö ja tarjota kanavia viestiä tästä valinnasta kansainvälisen EKOenergia-merkin tuella, niin Italiassa kuin muuallakin Euroopassa.

Kampanjassa panimot kertovat panostavansa humalan, maltaiden, veden ja hiivan lisäksi ”viidenteen ainesosaan”, puhtaasti tuotettuun energian, jonka tuotannossa on huomioitu ilmasto ja planeettamme kestokyky.

Lesster-panimo sai tunnustusta toimistaan

Ensimmäinen italialaispanimo, joka siirtyi Saimaan Juomatehtaan esimerkkiä seuraten EKOenergiaan, oli Lesster keväällä 2017. Panimon toimitusjohtaja Fosco Conti totesi, että heidän asiakkaansa ovat yhä tietoisempia siitä, kuinka tuotteet valmistetaan. Siksi Lessterille on tärkeää sekä paikallisuus että läpinäkyvyys tuotantoprosessissa. Tässä kokonaisuudessa myös ympäristöystävällinen sähköntuotanto on oleellinen osa.

EKOenergiaan siirtymisen jälkeen Lesster on Saimaan Juomatehtaan tavoin tiedottanut asiakkailleen energia- ja muista ympäristöasioista muun muassa kotisivuillaan. Sähkön valinta on päätös, joka koskee lähes kaikkia koteja ja yrityksiä. Yritykset ja kunnat voivatkin luoda sähkövalinnan ympärille ympäristötietoisten kuluttajien yhteisön, jonka kanssa keskustella erilaisista tavoista vähentää ympäristökuormitusta.

Lessterin panostus ympäristöasioihin ei jäänyt huomioimatta: kesäkuussa Italian suurin ympäristöjärjestö palkitsi Lessterin kestävä yritys -palkinnolla, jossa otettiin huomioon yrityksen ympäristövalinnat ja toiminta kuluttajien informoimiseksi. Tähän mennessä jo neljä muuta italialaispanimoa – Alma Birrifico, Birrificio Ingargiola, Birrificio Il Conte Gelo ja Birrificio Beautiful Rebels – ovat siirtyneet EKOenergia -sertifioituun sähköön.

Ympäristöteoilla on kannustava vaikutus

Saimaan Juomatehtaan ja italialaispanimoiden esimerkki osoittaa, kuinka laaja vaikutus yksittäisten yritysten valinnoilla voi olla. Maailman ensimmäisenä EKOenergiaan siirtyneen Saimaan Juomatehtaan esimerkki on inspiroinut panimoalaa ympäri maailmaa.

EKOenergian kansainvälinen sihteeristö pyrkii juurruttamaan kestävyyskriteerit täyttävän uusiutuvan energian ympäri maailmaa – myös esimerkiksi Venäjällä, Kiinassa ja Intiassa, joissa uusiutuvien alkuperän jäljitysjärjestelmä on vasta kehitteillä. Lopullisena tavoitteena on kotiplaneetta, jos kaiken energiantuotannon ympäristövaikutukset on minimoitu niin pieniksi kuin mahdollista, kansainvälisten ympäristöjärjestöjen tuella.

Saimaan Juomatehtaan lisäksi esimerkiksi Finlaysonin myymälät siirtyivät EKOenergiaan ensimmäisenä tekstiilialalla, L’Oréal Venäjän tehtaissaan ja Lappeenranta ensimmäisenä kaupunkina. Muita tarinoita ympäristömerkityn sähkön käyttäjistä löytyy EKOenergian sivuilta. Ne kaikki kannustavat julkisia ja yksityisiä organisaatioita nopeuttamaan kansainvälistä energiaremonttia.

Esimerkeissä todella on voimaa. Ilmastonmuutoksen vastaisessa rintamassa ei ole kilpailuasetelmaa, vaan puhtaita win-win-mahdollisuuksia. Autetaan siis lempiyrityksiämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kestävissä valinnoissa!