Laboratorio varmistaa oluidemme laadun

Yhdysvalloissa on useamman vuoden ajan käynyt kuumana keskustelu pienpanimoiden tuotteitten laatutasosta ja samalle kiukaalle lyödään jo Suomessakin löylyä. Useat oluiden parissa aktiivisesti toimivat henkilöt ja tahot ovat nostaneet laatukysymystä esille ja hyvä niin. Julkinen keskustelu on hyvä kirittäjä muutoksiin; ongelmillahan ei ole tapana kadota, mikäli niitä ei tunnisteta. Olemme jo pitkään seuranneet tätä pääosin asiallisesti käytyä keskustelua, ja haluamme nyt osallistua siihen kertomalla omista kokemuksistamme ja näkemyksistämme.

Alkuun on hyvä todeta, että kaikki panimot, koosta riippumatta, kohtaavat ennemmin tai myöhemmin laatuongelmia. Toki harvemmin niistä julkisesti puhutaan. Peiliin katsomiseen ja itsekritiikkiin kykenevät panimot tunnistavat, tunnustavat ja korjaavat omat ongelmansa, kykenemättömät eivät havaitse ongelmiaan tai eivät niitä ainakaan tunnusta.

Meillä suurimmat laadulliset haasteet ajoittuivat vuonna 2013 käyttöönotetun panimomme alkuaikoihin. Ongelmia esiintyi pääasiassa pakkauspuolella, mutta yksittäisiä ongelmia oli myös prosessin muissa vaiheissa. Etenkin siiderin pakkaaminen tuotti meille vaikeuksia ja useampi siiderierä pilaantui tölkityksessä. Ja mikä pahinta, muutama tuotantoerä ehti myös kauppojen hyllyille ennen kuin laatuongelmat havaittiin. Saimme kantapään kautta oppia, että tuotantoprosessin ongelmien korjaaminen vie oman aikansa (usein pitkään) ja on siksi myös taloudellisesti raskasta. Tuotteiden takaisinvetäminen kauppojen hyllyiltä ei ole itsetuntoa tai pankkitilin saldoa kohottavaa, mutta varmasti järkevämpi ratkaisu kuin pilaantuneen tuotteen jättäminen kuluttajien riesaksi.

Jos olisimme sulkeneet silmämme uuden tuotantolaitoksen alkuaikojen ongelmilta ja jatkaneet itsepäisesti vanhaan malliin, ei panimoamme todennäköisesti enää olisi, ei ainakaan tässä muodossa.

Laatu on kaiken perusta

On itsestään selvää, että panimoyritys voi pysyä hengissä ja taloudellisesti terveenä vain silloin, kun sen tarjoamat tuotteet ovat laadultaan kunnossa. Laadulla tarkoitamme tässä yhteydessä tuotteiden mikrobiologista laatua eli sitä, että tuote on puhdas ilman sinne kuulumattomia pilaajamikrobeja. Mikrobiologinen laatu toki vaikuttaa suoraan myös tuotteen maku- ja aromikuvaan.

Otimme opiksi omista laatuhaasteistamme ja päätimme etsiä keinot ja työkalut, joilla voimme taata tuotteidemme laadun ja tasalaatuisuuden tuotantoerästä toiseen sekä havaita potentiaaliset ongelmakohdat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päätä tuli raavittua porukalla kerran jos toisenkin, kunnes olimme vakuuttuneita kokonaisuuden kannalta parhaasta ratkaisusta: perustimme panimon yhteyteen oman laboratorion, jota hoitamaan palkkasimme ammattitaitoisen laborantin.

Olimme ennen laboratorioinvestointiamme kyllä jo useamman vuoden ajan teettäneet pääasiassa pakattujen tuotteiden analyysejä ostopalveluina toisissa panimoissa, mutta oman laboratoriomme avulla pääsemme tarkemmin valvomaan koko tuotantoprosessiamme ja tuotteitamme ja kehittämään niitä yhä paremmiksi.

Laboratorioon investoiminen ja sen kehittäminen vaativat merkittävää taloudellista panostusta. Investointi on kuitenkin ollut jokaisen euron arvoinen. Laboratoriolla on merkittävä rooli toimintatapojemme hiomisessa. Laadun kehittymisen ansiosta pilaantuneiden tuote-erien riski on pienentynyt lähes olemattomiin. Ennaltaehkäisevästä toiminnasta on huimasti hyötyä.

Käytännön laadunvalvonta Saimaan Juomatehtaalla

Tutkimme laboratoriossamme panimoprosessia vaihe vaiheelta. Otamme jokaisesta vierre-erästä näytteen, josta tutkimme mikrobiologisen puhtauden. Samoin testaamme kaikki käymiserät. Näin voimme varmistaa, ettei mitään oluen pilaantumista aiheuttavaa ole päässyt tuotteeseen missään prosessin vaiheessa. Mikäli poikkeavuuksia havaitaan, niihin reagoidaan heti ja etsitään poikkeavuuden syy, jotta voimme eliminoida potentiaalisen riskitekijän jatkossa.

Panimon tuotantotyöstä haukkaa suuren osan laitteiden ja tilojen peseminen. Laboratoriomme valvoo myös pesujen tehokkuutta. Näytteiden avulla varmistetaan, että pesujen jälkeen laitteistot ja tilat ovat puhtaat, eikä minnekään pääse syntymään laatuongelmia aiheuttavia mikrobikasvustoja. Laboratorion avulla olemme pystyneet optimoimaan pesuaineiden ja veden käyttöä, eli käytännössä vähentämään pesuaineiden määriä sekä veden kulutusta. Tällä on oma merkityksensä niin luonnon kuin kustannustenkin kannalta.

Hiivan elinvoimaisuus ja puhtaus ovat oluiden ja siiderien valmistuksessa avainroolissa. Hiivakantojemme puhtaus varmistetaan laboratoriossa, jotta ei-toivotut pilaajamikrobit eivät pääse hiivan mukana pilaamaan tuotteidemme käymistä. Hiivan elinvoimaisuus puolestaan varmistetaan laskemalla elävien hiivasolujen määrä ennen käyttöä.

Varmistuksen varmistukseksi teemme vielä laboratoriotestit jokaisesta pakkauserästä, jotta voimme taata, että varastostamme asiakkaille toimitettavat tuotteet ovat laadullisesti kunnossa. Jokaisen tuotantoerän laboratoriotestaus tulisi mielestämme olla jokaiselle panimolle itsestäänselvyys. Näin vältyttäisiin monilta ikäviltä yllätyksiltä. Panostamalla laatuun varmistamme parhaat mahdolliset edellytykset suomalaisten pienpanimotuotteiden kysynnän kasvulle ja olutkulttuurin kehittymiselle.

Korkean laatutason saavuttaminen ja siinä pysyminen vaatii pitkäjänteistä ja systemaattista työtä, tarkasti määriteltyjä prosesseja sekä koko henkilökunnalta vahvaa ammattitaitoa ja täyttä sitoutumista yhteisiin toimintamalleihin. Koko tuotantoprosessia on tarkkailtava jatkuvasti ja kehitettävä sitä aina vain paremmaksi. Pidämme kunnia-asiana, että panimoltamme ei toimiteta pilaantuneita tai laadullisesti heikkoja tuotteita. Siksi varmistamme, että niitä ei myöskään synny.